Toppliste
TOPP:0
SISTE:0
START SPILLET
TERMS & CONDITIONS
The game is hosted and technically provided by Flarie and is free of charge. By playing the game you acknowledge that you have read and accept Flarie's Terms & Conditions, Privacy Policy and Cookie Policy.

The Flarie partner that is the creator of this game is fully responsible for all text, images, communication and any other relevant responsibilities connected to the game.

For any questions, please send an email to contact@flarie.com.


Kampanjeperiode
Konkurrensen pågår 25 januar – 07 mars 2021.
1 vinner med mest poeng vær uke vinner et kult Gifflar shuffleboard, verdi 1 900 kr. Ditt konkurransebidrag er med under ukesvis periode. Hver uke renses topplisten og vinner er den med høyest score. Du kan bare vinne en gang under kampanjperioden.

For att delta i konkurransen må du bo og være folke registrert i Norge, fylt 18 år når konkurransen starter, samt akseptere konkurransereglene

Premier
1 vinner med høyeste poeng hver uke vinner et kult Gifflar shuffleboard, verdi 1 900 kr.

Ansvar og håndtering av konkurransebidrag
Ansvarlig for konkurransen er: Pågen AS (org.nr 915 257 402), Haavard Martinsens vei 19B, 0978 Oslo.

Premien kan ikke løses inn mot kontanter, byttes inn mot andre produkter eller overlates til noen andre. Premien er personlig og eventuell gevinstskatt betales av vinneren. Det er bare mulig å vinne en gang per husholdning.

Pågen AS er ikke ansvarlig for innsendte konkurransebidrag. Det er deltagerende som er ansvarlig for at samtlige kontaktopplysninger er riktig. Begrunnelsen må ikke være ærekrenkende, rasistisk eller på annen måte støtende. Pågen AS forbeholder seg retten til å ta bort bidrag som strider imot disse regler og/eller kan oppfattes som støtende, samt redigere begrunnelsen.

Konkurransen er ikke åpen for ansatte hos Pågen AS eller hos foretak som er involvert i konkurransen.

Pågen AS forbeholder seg retten og ikke utstede noen premie (og velge ut en annen vinner) om Pågen AS får kjennskap til eller med andre grunner anser at en vinner ikke er kvalifisert for å delta i konkurransen.

Pågen AS tar ikke ansvar for konsekvensene av at konkurransebidrag er forsvunnet, skadet, sendt feil eller levert for sent til Pågen AS. Pågen tar heller ikke ansvar for eventuelle tekniske problemer eller problem som kan påvirke innmelding/innlevering eller sluttresultatet for denne konkurransen.

I tilfelle tvist over regler, oppførsel, resultat og andre ærend i relasjon til konkurransen kommer Pågen AS sin beslutning til å være endelig og det vil ikke bli startet noe korrespondanse eller diskusjon.
Ved mistanke om juks har Pågen AS retten til å diskvalifisere bidrag. Juryens beslutning kan ikke overklages.

Vinnerne kommer til å kontaktes via telefon eller e-post. Om ikke vinneren kan nås innen 7 dager eier Pågen AS retten til å utse en ny vinner i konkurransen.
Ved å sende inn ditt bidrag i konkurransen overlater du opphavsretten gjeldende bidraget til Pågen AS. Det innebærer at dine rettigheter til bidraget opphører og at Pågen AS får anvende bidraget på valgfritt sett men bare innenfor Pågen AS sin normale virksomhet og i tråd med norsk lov og skikk.

Gjennom å delta i konkurransen garanterer du at du oppfyller konkurransevilkårene. Pågen forbeholder seg retten til å diskvalifisere bidrag som ikke oppfyller konkurransevilkårene.

Håndtering av personopplysninger
Ved å godkjenne konkurransevilkårene samtykker du til følgende behandling av personopplysninger.
Gjennom å akseptere konkurransevilkårene godkjenner du at de opplysninger du sender inn i forbindelse med bidrag kommer å behandles for å kunne administrere konkurransen. I forbindelse med publisering av vinnere kommer personopplysninger som navn, etternavn og sted publiseres på www.pagen.no/kampanjer. Pågen AS behøver for- og etternavn, adresse, telefonnummer og e-postadresse for de som vinner.

Når konkurransen er avsluttet og Pågen AS ikke lenger behøver personopplysningene for å administrere konkurransen vil Pågen AS slette alt materiell som inneholder personopplysninger.

For spørsmål som gjelder kampanjen, håndtering av personopplysninger eller endring av feilaktige opplysninger er du velkommen til å ta kontakt på www.facebook.com/pagengifflar.no. Du eier rett til å begjære tilgang, endring eller sletting av personopplysninger og begrensning av det samme.

Du har rett til å klage til Datatilsynet vedrørende Pågen AS sin behandling av dine personopplysninger.Det gjøres til Datatilsynet, Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo, tlf: 22 39 69 00, e-post: postkasse@datatilsynet.no.

CLOSE

Copied to Clipboard

Fyll ut skjermaet for å begynne å spille

Ved å spille godtar du Pågen & Flaries vilkår og Privacy Policy